Lifo®

Soms verlopen relaties minder soepel dan men zou willen. Veel misverstanden en onbegrip tussen mensen ontstaan door verschillen in communicatiestijl (voorkeursgedrag) en onderliggende drijfveren.

De Lifo®-methode geeft inzicht in die persoonlijke gedragsvoorkeuren, de daarbij behorende kwaliteiten en de onderliggende drijfveren. Met andere woorden: welke waarden vind ik belangrijk, welke doelen streef ik na en hoe komt dat tot uitdrukking in mijn communicatie. Door hier Meer Bewust van te zijn wordt het mogelijk om eigen kwaliteiten productiever in te gaan zetten.
Daarnaast leert men het voorkeursgedrag en de daarmee samenhangende communicatiestijl van anderen te herkennen. Daardoor wordt het makkelijker om een brug te slaan en de communicatie soepeler te laten verlopen.
De resutaten hiervan zijn: meer wederzijds begrip, een betere samenwerking en het sneller bereiken van gezamenlijke doelstellingen.

MB coaching en Training gebruikt Lifo® om:

het werkklimaat en de samenwerking van teams te verbeteren.
de oorzaak van stagnerende besluitvorming binnen groepen helder te krijgen.
het klantgericht handelen van medewerk(st)ers te verbeteren.
leidinggevenden handvatten te geven om conflictsituaties beter te hanteren.
leidinggevenden meer inzicht te verschaffen in hun eigen stijl van aansturen en hoe deze stijl productief te maken.
de kwaliteiten – en eventuele valkuilen – van een team in beeld te brengen.
persoonlijke effectiviteit te vergroten; persoonlijke kwaliteiten op een productieve wijze in zetten, zakelijk of prive.Meer informatie over deze methode vindt u op:
www.LIFO.nl