Heartmath®

Heartmath® is een programma dat mensen vaardigheden leert om stress te beheersen. De oefeningen uit het programma zijn eenvoudig te leren, ze zijn effectief en wetenschappelijk onderzocht.

De Kern
HeartMath is een programma dat mensen leert om de communicatie tussen het hart en het brein te verbeteren en daardoor minder stress in hun leven te ervaren. Het hartritme - het verschil in intervallen tussen hartslagen - is het beginpunt van waaruit informatiestromen naar het brein gaan. Is het ritme regelmatig dan werken lichaam en brein synchroon samen, met diepgaande positieve effecten.

Dit noemt men ‘coherentie’. Het hartritme staat sterk onder invloed van gevoelens en emoties en kan door het individu worden beïnvloed. De HeartMath-methode omvat technieken die een goede samenwerking tussen hart en brein bewerkstelligen.
Door een staat van ‘coherentie’ wordt de toegang tot het probleemoplossend vermogen en de intuïtie vergroot.

MB coaching en training maakt gebruik van deze methode om stress te reduceren, als training in zelfregulering of bij andere vormen van emotiemanagement. Daarnaast wordt het ingezet als methode om spanning bij bijvoorbeeld belangrijke veranderingen te verminderen.

Meer informatie over dit programma vindt u op:
www.heartmathbenelux.com